Máy đo đường huyết FreeStyle Optium

1.42 triệu vnđ


Dài 75 mm
Rộng 53 mm
Cao 4.32 mm
Trọng Lượng 40 g

Máy thiết kế Không sử dụng code Cho kết quả trong 05 giây

Thời gian sử dụng pin: Khoảng 1000 lần kiểm tra (1 Pin CR 2032)
Bộ nhớ: 450 lần
Nhiệt độ bảo quản: Máy đo: - 25 độ đến 55 độ C
Tính giá trị đường huyết trung bình: 7, 14 và 30 ngày.
Có Cổng truyền dữ lieu

Âm báo khi chế độ đếm ngược bắt đầu và kết thúc.
Không sử dụng code
Cho kết quả trong 05 giây.