Máy trị viêm mũi dị ứng Mesure

1.80 triệu vnđ


Thiết bị này hiện là sản phẩm duy nhất trên thế giới đồng thời dùng cùng lúc 2 chíp phát sóng trong mỗi ống mũi. Thiết bị này đã được cấp bằng phát minh sáng chế trên phạm vi toàn cầu về độc quyền công nghệ.

Không có nội dung trong mục này.